Betingelser og vilkår

 1. BINDING EFFECT. Dette er en bindende aftale mellem dig og TrueRoc (‘os’, ‘vi’, ‘firma’). Ved at bruge internetsiden på http://TrueRoc.com (“Site”) accepterer du at overholde disse Vilkår for brug. Hvis du på ethvert tidspunkt finder disse brugsbetingelser uacceptabelt, skal du straks forlade webstedet og ophøre med at bruge det.
 2. PRIVACY POLICY. Vi respekterer dit privatliv og tillader dig at kontrollere behandlingen af ​​dine personlige oplysninger. En fuldstændig redegørelse for vores nuværende privatlivspolitik kan findes ved at klikke her. Vores privatlivspolitik er udtrykkeligt indarbejdet i denne aftale med denne henvisning.
 3. LOVGIVNING. Disse Vilkår for anvendelse skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovene i Californien og USA uden henvisning til regler om lovkonflikter. Dette websted er beregnet til brug af personer med hjemsted i USA.
 4. MINDSTALE. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til og deltage på dette websted. Du garanterer og garanterer at du er mindst 18 år gammel og er i stand til at indgå denne aftale fra et juridisk synspunkt.
 5. EBOOK SIGNUPS OG MAILINGS. Du har mulighed for, men ikke forpligtelse, at tilmelde dig og modtage en gratis eBook fra os. Skulle du gøre det, accepterer du at modtage yderligere email fra os af kommerciel karakter.
 6. EMAIL COMMUNICATIONS. Når du kontakter os, accepterer du udtrykkeligt og accepterer at modtage e-mail-svar fra os. Disse e-mail-meddelelser kan være kommercielle eller ikke-kommercielle. Ikke-kommercielle e-mails kan omfatte, men er ikke begrænset til, administrative problemer og meddelelser om ændringer af disse vilkår, privatlivspolitikken eller anden side dokumentation.
 7. BRUG AF SOFTWARE. Virksomheden kan stille visse software til rådighed for dig fra webstedet. Hvis du downloader software fra webstedet, anses softwaren, herunder alle filer og billeder indeholdt i eller genereret af softwaren, og ledsagende data (samlet ‘software’) som licens til dig af firmaet for din personlige, ikke-kommercielle, kun til privat brug. Virksomheden overfører ikke enten titlen eller intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren, og selskabet beholder fuld og komplet titel til softwaren samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri. Du må ikke sælge, omfordele eller reproducere Softwaren, og du må heller ikke dekompilere, omvendt manipulere, adskille eller på anden måde konvertere softwaren til en menneskelig opfattelig form. Alle varemærker og logoer ejes af firmaet eller dets licensgivere, og du må ikke kopiere eller bruge dem på nogen måde.
 8. BRUGERINDHOLD. Ved udstationering, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere information eller andet indhold ( ‘Brugerindhold’) til stedet, giver du Company, dets partnere, ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter et permanent , ikke-eksklusiv licens til brug af brugerindhold i forbindelse med driften af ​​selskabets internetforretninger, dets datterselskaber, officerer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter, herunder uden begrænsning en ret til at kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentlig udføre, gengive, redigere, oversætte og omformulere brugerindhold. Du vil ikke blive kompenseret for brugerindhold. Du accepterer, at firmaet kan offentliggøre eller på anden vis videregive dit navn i forbindelse med dit brugerindhold. Ved at indsende brugerindhold på webstedet garanterer og repræsenterer du at du ejer rettighederne til brugerens indhold eller på anden måde er autoriseret til at sende, distribuere, vise, udføre, transmittere eller på anden vis distribuere brugerindhold.
 9. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. Når du åbner webstedet, accepterer du at respektere andres immaterielle rettigheder. Din brug af webstedet er under alle omstændigheder reguleret af og underlagt lovgivninger vedrørende ophavsret ejerskab og brug af intellektuel ejendomsret. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden vis distribuere nogen information eller indhold (samlet ‘indhold’) i strid med tredjeparts ophavsret, varemærker eller anden immateriel eller ejendomsret. Du accepterer at overholde love om ejendomsret til ophavsret og brug af intellektuel ejendomsret, og du er eneansvarlig for eventuelle overtrædelser af relevante love og for overtrædelser af tredjepartsrettigheder forårsaget af indhold, du leverer eller sender, eller som leveres eller overført ved hjælp af dit bruger-id. Byrden for at bevise, at ethvert indhold ikke overtræder nogen lov eller tredjeparts rettigheder hviler udelukkende på dig. Alle Digital Millennium Copyright Act-sager behandles i henhold til vores DMCA-politik, som du har adgang til via DMCA-linket nederst på siden.
 10. INAPPROPRIATE CONTENT. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden vis distribuere indhold, der (a) er injurisk, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, voldeligt eller truende; b) fortaler eller tilskynder til adfærd, der kan udgøre en lovovertrædelse, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænke enhver gældende lokal, statslig, national eller udenlandsk lov eller regulering (c) annoncerer eller på anden måde kræver midler eller er en opfordring til varer eller tjenesteydelser eller (d) yder lægehjælp til andre brugere. Virksomheden forbeholder sig ret til at opsige din kvittering, transmission eller anden distribution af sådant materiale ved hjælp af webstedet og eventuelt slette sådant materiale fra dets servere. Selskabet har til hensigt at samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende embedsmænd eller agenturer i forbindelse med undersøgelsen af ​​enhver overtrædelse af disse Vilkår eller af gældende lovgivning.
 11. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. Når du åbner webstedet, accepterer du at overholde loven og respektere andres immaterielle rettigheder. Din brug af Websitet er under alle omstændigheder styret af og underlagt love om ophavsret ejerskab og brug af intellektuel ejendomsret. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden vis distribuere nogen information eller indhold (samlet ‘indhold’) i strid med tredjeparts ophavsret, varemærker eller anden immateriel eller ejendomsret. Du accepterer at overholde love om ejendomsret til ophavsret og brug af intellektuel ejendomsret, og du er eneansvarlig for eventuelle overtrædelser af relevante love og for overtrædelser af tredjepartsrettigheder forårsaget af indhold, du leverer eller sender, eller som leveres eller overført ved hjælp af din konto. Byrden for at bevise, at ethvert indhold ikke overtræder nogen lov eller tredjeparts rettigheder hviler udelukkende på dig.
 12. INGEN GARANTIER. Vi fralægger os alle garantier. VI GØR SITET TILGÆNGELIGE ‘SOM DEN ER’ UDEN GARANTI AF NOGEN KIND. DU ANSER RISIKOEN FOR ALLE SKADER ELLER TAB FRA ANVENDELSE ELLER UAGNET BRUG AF WEBBPLATSEN ELLER TJENESTEN. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, VI FRASKRIVER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, VEDRØRENDE SITE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE, AT WEBBPLATSEN ELLER TJENESTEN SKAL MØDE DIN KRAV ELLER AT VIRKSOMHEDEN AF WEBBPLATSEN ELLER TJENESTEN VIL VÆRE UBEGRÆNSET ELLER FEJLFRI.
 13. BEGRÆNSET ANSVAR. VORES ANSVAR TIL DIG ER BEGRÆNSET. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VI VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AF ENHVER ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, eller følgeskader, tabte indtægter eller MISTEDE DATA, UANSET forudsigelighed DISSE SKADER ) OPSTÅR ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBBPLATSEN ELLER ANDRE MATERIALER ELLER TJENESTER, DER LEVERES TIL DIG AF USA. Denne begrænsning gælder, uanset om skaderne opstår som følge af brud på kontrakt, erstatning eller anden juridisk teori eller form for handling.
 14. AFFILIEREDE SITER. Vi har ingen kontrol over og intet ansvar for tredjeparts websteder eller materialer. Vi arbejder sammen med en række partnere, hvis internetsteder kan være knyttet til webstedet. Da vi ikke har kontrol over indholdet og udførelsen af disse partnerlande og affiliate sites, vi giver ingen garantier om nøjagtighed, valuta, indhold, eller kvaliteten af de oplysninger, som sådanne steder, og vi påtager os intet ansvar for utilsigtet, stødende, unøjagtige , vildledende eller ulovligt indhold, der kan opholde sig på disse websteder. Tilsvarende kan du fra tid til anden i forbindelse med din brug af Websitet have adgang til indholdsartikler (herunder, men ikke begrænset til, websteder), der ejes af tredjepart. Du anerkender og accepterer, at vi ikke garanterer og påtager os intet ansvar for nøjagtigheden, valutaen, indholdet eller kvaliteten af ​​dette tredjeparts indhold, og at medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal disse Vilkår for brug regulere din brug af enhver og alt indhold fra tredjepart.
 15. FORBUDET BRUG. Vi pålægger visse begrænsninger for din tilladte brug af webstedet. Du er forbudt at krænke eller forsøge at overtræde sikkerhedsfunktioner på webstedet, herunder uden begrænsning (a) adgang til indhold eller data, der ikke er beregnet til dig, eller logge på en server eller konto, som du ikke har adgang til at få adgang til; (b) forsøger at sonde, scanne eller teste sårbarheden af ​​websitet eller ethvert tilknyttet system eller netværk eller at krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden behørig tilladelse (c) forstyrrelse eller forsøge at forstyrre ydelsen til en bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, ved hjælp af indgivelse af en virus til webstedet, overbelastning, ‘oversvømmelse’, ‘spam,’ ‘post bombardementer,’ ‘ crashing ‘eller indfører et’ DDOS ‘angreb på webstedet; (d) at bruge webstedet til at sende uopfordret e-mail, herunder, men ikke begrænset til, kampagner eller reklamer for produkter eller tjenester; (e) smedning af enhver TCP / IP-pakkeoverskrift eller nogen del af headerinformationen i en hvilken som helst e-mail eller i en udstationering ved brug af webstedet eller (f) forsøger at modificere, omvendt manipulere, dekompilere, adskille eller på anden måde reducere eller forsøge at reducere en kildekode, som vi har brugt til at levere webstedet, til en menneskelig opfattelig form. Enhver overtrædelse af system eller netværkssikkerhed kan underkaste dig civilretlige og / eller strafferetlige ansvar.
 16. SKADER. Du accepterer at holde os fri for visse af dine handlinger og udeladelser. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde Company, dets partnere, ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter fra enhver og alle tredjeparts krav, tab, ansvar, skader, og / eller omkostninger (herunder rimelige advokatomkostninger og omkostninger) som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden, din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller din overtrædelse eller krænkelse fra enhver anden bruger af din konto af enhver intellektuel ejendomsret eller anden ret til enhver person eller enhed. Vi vil straks give dig besked om ethvert krav, tab, ansvar eller efterspørgsel og vil give dig rimelig bistand på bekostning af dig for at forsvare sådanne krav, tab, ansvar, skade eller omkostninger.
 17. COPYRIGHT. Alt indhold på webstedet eller tjenesten er: Copyright © 2019 TrueRoc
 18. OVERGÆNGELIGHED; Dispensation. Hvis en kompetent domstol af en eller anden grund finder, at et vilkår eller en betingelse i disse Vilkår for anvendelse ikke kan håndhæves, forbliver alle andre vilkår og betingelser ikke påvirket og i fuld kraft. Ingen afkald på nogen overtrædelse af nogen bestemmelse i disse Brugsbetingelser udgør en undtagelse fra enhver forudgående, samtidig eller efterfølgende overtrædelse af de samme eller andre bestemmelser herom, og ingen afkald træder i kraft, medmindre der foreligger skriftlig og underskrevet af en autoriseret repræsentant for afkaldsfesten.
 19. INGEN LICENS Intet indeholdt på webstedet bør forstås som at give dig tilladelse til at bruge et af varemærkerne, servicemærkerne eller logoerne ejet af os eller af en tredjepart.
 20. KUN BRUGET UNITED STATES. Webstedet styres og drives af Company fra dets kontorer i staten Californien. Domænet på hjemmesiden er registreret i USA, og webstedet er vært i USA. Den påtænkte målgruppe for denne side består kun af personer i USA. Firma repræsenterer ikke, at noget af de materialer eller de tjenester, som du har fået adgang til, er tilgængelige eller passende til brug på andre steder. Din brug af eller adgang til Websitet bør ikke fortolkes som, at firmaet målrettet udnytter fordelene eller privilegierne ved at drive forretning i nogen anden stat eller jurisdiktion end Californien og USA.
 21. ÆNDRINGER. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Skulle Selskabet søge at foretage et sådant ændringsforslag, som vi bestemmer, er materiale efter eget skøn, skal vi:

(a) Giv dig besked via e-mail om ændringen 15 dage før ændringen træder i kraft, og

(b) Udgiv på hjemmesiden faktum en ændring vil blive foretaget.

Skulle en domstol med kompetent jurisdiktion udstede denne ændringsbestemmelse ugyldig, så opsiges denne ændringsklausul som en del af denne aftale. Alle ændringer af vilkårene skal ses fremad.